Sbor dobrovolných hasičů Dubno

25. 6. 2024, dnes má svátek Ivan

Výroční valná hromada sboru

Zveme Vás na Výroční valnou hromadu SDH Dubno, která se koná 6. ledna 2023 od 18:00 h v Restauraci Dubno.

Program schůze:
 
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti SDH v roce 2022
4. Zpráva vedoucího mladých hasičů
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva revizora
7. Návrh plánu činnosti SDH v roce 2023
8. Volba delegátů na VVH okrsku.
9. Diskuse a vystoupení hostů
10. Návrh na usnesení
11. Závěr
 
Účast ve stejnokroji. Po valné hromadě budeme rádi, pokud s námi posedíte u společné večeře.